Пожарогасителна техника

"ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД - Велико Търново произвежда следните видове пожарогасители:

- Прахови пожарогасители;

- Водни пожарогасители;

- Водопенни пожарогасители.