Прахови пожарогасители

 

Каталожен номер
Наименование
Описание на продукта
Снимка
30600
Прахов пожарогасител "Ятрус 2"

Вместимост - 2 kg.
Общо тегло - 3.6 kg.
Височина - 380 mm.
Диаметър - 102 mm.
Вид огнище - 34B
Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

30800
Прахов пожарогасител "Ятрус 3"

Вместимост - 3 kg.
Общо тегло - 5.2 kg.
Височина - 420 mm.
Диаметър - 122 mm.
Вид огнище - 55B
Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

30900
Прахов пожарогасител "Ятрус 3 EN"

Вместимост - 3 kg.
Общо тегло - 5.2 kg.
Височина - 420 mm.
Диаметър - 122 mm.
Вид огнище - 55B
Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31000

Прахов пожарогасител "Ятрус 2x3"

Вместимост - 2 x 3 kg.
Общо тегло - 10.6 kg.
Височина - 420 mm.
Диаметър - 2 x 122 mm.
Вид огнище - 2 x 55B
Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

32000
Прахов пожарогасител "Ятрус 2x3 EN"

Вместимост - 2 x 3 kg.
Общо тегло - 10.6 kg.
Височина - 420 mm.
Диаметър - 2 x 122 mm.
Вид огнище - 2 x 55B

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31100
Прахов пожарогасител "Ятрус 6"

Вместимост - 6 kg.
Общо тегло - 10 kg.
Височина - 555 mm.
Диаметър - 156 mm.
Вид огнище -113B

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31200
Прахов пожарогасител "Ятрус 9"

Вместимост - 9 kg.
Общо тегло - 16 kg.
Височина - 505 mm.
Диаметър - 200 mm.
Вид огнище - 144B

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31300
Прахов пожарогасител "Ятрус 12"

Вместимост - 12 kg.
Общо тегло - 20 kg.
Височина - 610 mm.
Диаметър - 200 mm.
Вид огнище - 183B

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31400
Прахов пожарогасител "Ятрус 25"

Вместимост - 25 kg.
Общо тегло - 39 kg.
Височина - 950 mm.
Диаметър - 315 mm.

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)

31500
Прахов пожарогасител "Ятрус 50"

Вместимост - 50 kg.
Общо тегло - 72 kg.
Височина - 1150 mm.
Диаметър - 315 mm.

Вид гасително вещество: Прах BC (ABC)