Газова техника

Газовите уреди, произведени в "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Велико Търново се характеризират с гарантирано качество, икономичност и висока надеждност. Изработват се съгласно изискванията на БДС EN 484 и БДС 17269-92. Сертифицирани са в независима акредитирана лаборатория. Притежават сертификат за съответствие на типа и са маркирани съгласно изискванията на Евродирективите за безопасност със символ (С ).

"ТЕРЕМ" ЕАД - клон Велико Търново произвежда следните видове газови уреди:

- Газови котлони;

- Газови горелки;

- Редуцир-вентили.