Галванични услуги

галванични покрития

В ТЕРЕМ-Ивайло се предлага разнообразен набор от услуги, свързан с извършване и подпомагане на основната дейност на предприятието, но голяма част от тях намират и широко приложение извън тази област.

Галванични покрития

Предприятието има възможност да извършва услуги, свързани с галванични покрития. Галваничен цех предлага нанасяне на защитни и декоративни покрития върху метални повърхности чрез електрохимично нанасяне.

Гаранция за качеството и професионализма на производствения процес дава съвременно оборудваната лаборатория за анализ. Конкурентноспособността на галванизацията е плод на взаимодействие между високотехнологично оборудване и строги изисквания към спазването на утвърдени международни стандарти за качество и безопасност.

В ТЕРЕМ-Ивайло се предлагат следните галванични покрития:

  • Хромиране
  • Поцинковане
  • Кадмиране
  • Анодиране алуминий
  • Байцване алуминий
  • Никел-хром
  • Никелиране
  • Фосфатиране
  • Оксидиране