Инстументална екипировка и нестандартно оборудване

нестандартно оборудване

Инстументална екипировка и нестандартно оборудване

В ТЕРЕМ-Ивайло се предлага разнообразен набор от услуги, свързан с извършване и подпомагане на основната дейност на предприятието, но голяма част от тях намират и широко приложение извън тази област.

В ТЕРЕМ-Ивайло се извършва проектиране, конструктивна разработка и изработване на нестандартно оборудване. Изработване на детайли, инструментална екипировка и нестандартно оборудване по документация на клиента.