Ремонт на ловно оръжие

оксидация

Ремонт на ловно оръжие

В ТЕРЕМ-Ивайло се извършват ремонтно възстановителни дейности върху механиката на оръжието, както и замяна на негодни детайли, с цел привеждането му в нормална експлоатационна годност.

  • Замяна на негодни основни части на оръжието (цеви, цевни кутии, затворен блок).
  • Отстраняване на ръжда, драскотини и каверни от всички стоманени части на оръжието с последваща крайна обработка.
  • Рециклиране на дървените части (прешлайфане), лакиране или импрегниране на същите; монтаж на бързомерци и мерни прибори с повишена яркост.
  • Оксидация на оръжие и всички метални части с намасление.
  • Прострелване на собствено стрелбище.