Съхранение на леко стрелково оръжие

съхранение на оръжие

Съхранение на леко стрелково оръжие

ТЕРЕМ-Ивайло разполага с новоизградени складови помещения, подходящи за съхранение на леко стрелково оръжие. Съхранението се извършва при спазване на всички законови изисквания и норми.