Ремонт на прибори за наблюдение

прибори за наблюдение

Ремонт на прибори за наблюдение

Извършва дефектация, обслужване, ремонт, гравировка и боядисване на:

Прибори за наблюдение (МК-4; ТНПА-65; ТНП-165; ТПН-160; ТНП-А; ТНП-Б; 54.36.5 СбБМ; Л36.65.Сб.2Б; ТНП-205; ТНПО-115; ТНПО-170; ТНПО-168В; ТНПТ-1);

Визири (9Ш119; 9Ш18М; 9Ш115);

Панорами (ПГ-1, ПГ-1М);

Бусоли (ПАБ-2, ПАБ-2А);

Осветители (Л-2А; Л-2АГ; ОУ-3ГК);

Телевизионна оптическа глава ТОГ-452;

Други оптически прибори (Бинокли, квадранти, теодолити, нивелири и др.).