Модернизация на радиолокационна станция П-18

станция п-18

Модернизация на радиолокационна станция П-18

ТЕРЕМ-Ивайло извършва ремонт на механичната част на антенните устройства и смяна на блоковете  за управление с нов тип. Компютърна визуализация на радарните устройства. Замяна на аналогови с цифрови.