Система за управление на огъня SUO-9K51

управление на огъня

Система за управление на огъня

Системата СУО-9К51 е не само Автоматизирана Система за Управление на Огъня. Тя е по-ново поколение система, която в голямата си част от функциите си Е АВТОМАТИЧНА. СУО-9К51 не изисква разрешение от Командирите, когато това не е необходимо, а сама без намеса на оператора изпълнява около 90% от всички дейности в автоматичен режим. Това увеличава надеждността на работа и подобрява ефективността и в сравнение с другите Системи за Управление на Огъня.

Системата СУО-9К51 има специализиран софтуер за работа с електронна карта и възможност за пресмятане на задачите при разположение на Огневата Позиция и Зоната за поражение върху границата на две съседни Картни Зони, без значение как са разположени различните точки в двете зони.

СУО – 9К51 е предназначена за управление и автоматизиране на процесите при събиране на данните за координатите на бойния ред, данните за метео обстановката, изчисление на данните за стрелба, предаване и потвърждаване верността на всички данни в системата, засекретяване и цифров пренос на данните по радиоканали др. Автоматизирането на процесите води до:

  • рязко намаляване на времето на готовност за поразяване на целта;
  • повишаване на точността на стрелбата и намаляване на разхода на боеприпаси при подобрена ефективност на поражение;
  • съкращаване на времето за готовност за напускане на заеманата позиция и намаляване на вероятността за откриване на стрелялата установка БМ-21S и нейното унищожение,
  • увеличаване на материалния и психологически ефект от артилерийския огън на БМ-21S върху врага;
  • намаляване на времето за обучение на личния състав;
  • подобряване на ефективността на работа на личния състав;.