Греда с лафетна част за 14.5мм КПВТ

кпвт

Греда с лафет за 14.5мм КПВТ

Универсалната тринога е предназначена за осигуряване на бойна стрелба с 14,5 мм КПВ/ КПВТ . Пехотният вариант осигурява възможност за провеждане на бойна стрелба по земни и въздушни цели.

Мобилният вариант осигурява възможност за монтиране на универсалната тринога на автомобилно шаси и провеждане на бойна стрелба стационарно или при движение на автомобилната установка.

Модел TLK.01 е проектиран така, че да дава възможност за монтиране на оптически прибори за наблюдение.