Учебно-тренировъчни средства – 23мм вкладна цев

вкладна цев

ВКЛАДНИ ЦЕВИ ЗА АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ 23мм вкладна цев

23 мм вкладна цев (ВЦ) е предназначена за провеждане на учебно-бойни  стрелби с артилерийски системи. Тя представлява неавтономно артилерийско оръдие, което функционира нормално  само ако е монтирано в канала на оръдието.

За стрелба с 23 мм ВЦ се използват 23 мм патрони БТ-У (за вкладна цев).  Операциите, извършвани от мерача при провеждане на учебно-бойни стрелби с 23 мм ВЦ са приблизително същите, както при провеждане на бойна стрелба с орьдейните системи, с което се постига максимален учебен ефект.