122мм реактивна пускова установка ПУ-2М

пускова установка

122мм реактивна пускова установка ПУ-2М

 

Боеприпаси – щатните за изделие БМ-21

Максимално разстояние – до 20 км

Боен разчет – 4 човека

Мерник – 2-ОМГ-122

Стрелба – дистанционно зад укритие

Таблици за стрелба – щатните за изделие БМ21

Време за привеждане в бойно положение – 5 мин.

Тегло –   85 кг